people joining hands in a circle at the Blaustein Center

מרכז בלאושטיין

ברוכות וברוכים הבאים למרכז בלאושטיין לליווי רוחני. המרכז על שם יעקב והילדה בלאושטיין פועל בקמפוס ההיברו יוניון קולג׳ על שם משפחת טובי החל משנת 2005

המרכז מוביל את תחום הליווי הרוחני בישראל ומפעיל את תוכנית ״סוגיות חיים״ – תוכנית תעודה הנחיית קבוצות בביבליותרפיה וכן את סמינר אסיף במדבר