סוגיות חיים

תוכנית ללימוד ביבליוגרפיה תלמודית מטעם מרכז בלאושטיין לליווי רוחני
בהיברו יוניון קולג׳

group of alumni having a discussion in a gazebo in the desert

סוגיות חיים היא תוכנית שנתית ללימוד ביבליוגרפיה תלמודית. התוכנית מפתחת גישה חדשנית להוראת טקסטים קלאסיים מהמקורות היהודיים תוך קיום דו-שיח מתמיד בין הטקסט לבין חיי הלומדים, נפשם ורוחם.


התוכנית מיועדת למורים ליהדות, מנחי בתי מדרש וקבוצות לומדות תורה ולמטפלים בעלי אוריינטציה טקסטואלית.

ההשתתפות בתוכנית מקנה לסטודנטים ידע וכלים ללימוד והוראה של מקורות יהודיים, להנחיית קבוצות למידה ומעודדת צמיחה אישית ורוחנית של המשתתפים. היא מאפשרת יציאה למסע משותף של פרשנות הדדית ללימוד התורה – התורה מלמדת על התהליכים הנפשיים והרוחניים של הלומדים, וסיפורי החיים של הלומדים עוזרים לפרש ולהבין את התורה.

בוגרי תוכנית סוגיות חיים מנחים קבוצות לימוד תורה המשלבות עבודה עם טקסטים מהמקורות לצד התפתחות רוחנית, ומקימים בתי מדרש במקומות כגון מתנ״סים ובתי כנסת.