Skip to main content

ספרים חדשים שהתקבלו בספריה – ינואר, פברואר, מרץ 2013

Main Content

ספרים חדשים שהתקבלו בספריה – ינואר, פברואר, מרץ 2013

אלון, עזריה, 1918-
טבע ואדם / עם עובד, תשע"ב 2012.
DS 126.6 A4595A3 2012

אקשטיין, צבי
המיעוט הנבחר : כיצד עיצב הלימוד את ההיסטוריה הכלכלית של היהודים, 70 - 1492 / אוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין, תשע"ג 2013.
DS 117 B6716 2013

ארדר, יורם
דרכים בהלכה הקראית הקדומה / הקיבוץ המאוחד, תשע"ג 2012.
BM 185 E72 2012

באואר, יהודה, 1926-
העם המחוצף / נהר ספרים, תשע"ג 2013.
DS 115.5 B35 2013

בזק, אמנון
שמואל א : מלך בישראל / מגיד, 2013.
BS 1325.52 B39 2013

בן-יעקב, אילן, 1975-
על שלושה דברים : תיקון עולם, חברה ואדם : חברה מתוקנת בהגות הציונית, תיקון היחיד וחברה מתוקנת במשנת חז"ל ובמציאות חיינו / רכס, 2011.
חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

בר-יוסף, חמוטל, 1940-
לאה גולדברג / מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ג 2012.
PJ 5053 G6Z57 2012

גל, אלון
בדרך הדמוקרטית : על המקורות ההיסטוריים של הדמוקרטיה הישראלית / מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ג 2012.
JQ 1825 I8B32 2012

גרובר, מאיר
תשורה לצפרירה : מחקרים במקרא, בתולדות ישראל ובמזרח הקדום : מוגשים לצפרירה בן-ברק / הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ג 2012.
BS 1192 T47 2012

גרוזברד, עפר, 1954-
בבל : מדריך למפגש בין מזרח למערב / הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2013.
BD 225 G76 2013

גרוסמן, יונתן
אסתר - מגילת סתרים / מגיד, 2013.
BS 1375.52 G76 2013

הומרוס
אודיסיאה / הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2012.
PA 4030 H4A4 2012

הומרוס
איליאדה / הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ב 2012.
PA 4030 H4A22 2012

הורוויץ, אביגדור.
משלי / עם עובד, תשע"ג 2012.
BS 1465.53 H88 2012

הילברג, ראול, 1926-2007
חורבן יהודי אירופה / יד ושם - רשות הזיכרון לשואה ולגבורה - המכון הבין-לאומי לחקר השואה, תשע"ג 2012.
D 810 J4H516 2012

הלפרן, רוני
גוף בלא נחת : ספרות נשים הישראלית 2005-1985 / הקיבוץ המאוחד, תשע"ג 2012.
PJ 5030 W65H34 2012

וינר, קובי, 1955-
בסדר הזה : שירים תשס"א - תשס"ג / [המחבר], 2012.
PJ 5055.48 I46B4 2012

ולר, שולמית
צער ומצוקה בסיפורי התלמוד / הקיבוץ המאוחד, תשע"ב 2012.
BM 645 S9V35 2012

זוסמן, רותי
תרבות ישראל ומורשתו : תוכנית מסגרת לבתי הספר היסודיים ולחטיבות הביניים בחינוך הממלכתי הכללי / משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, המטה לתרבות ישראל, תשע"א 2011.
חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

זעירא, מוטי
כמו קולו של הלב : סיפור חייו ויצירתו של דוד זהבי / הקיבוץ המאוחד, 2013.
ML 410 Z44Z4 2013

חרמוני, מתן, 1969-
אמריקה : העולם החדש ביידיש ובעברית / עם עובד, תשע"ג 2012.
PJ 5012 U5A4 2012

יהלום, שלם, 1970-
בין גירונה לנרבונה : אבני בניין ליצירת הרמב"ן / מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח, תשע"ג 2012.
BM 755 M62Y343 2012

יחימוביץ, שלי, 1960-
אנחנו : על כלכלה, חברה, מוסר ולאומיות בישראל / עם-עובד, 2011.
HN 761 I8Y32 2011

ליבוביץ, ישעיהו, 1903-1994
ליבוביץ מתפלמס [ספר + משאב אלקטרוני]תמלול ותיעוד ודאו של 13 שעות פולמוס / כרמל, תשע"ג 2013.
BM 565 L44L4 2013

מאיר, דפנה
בתי כנסת קדומים ברמת הגולן / יד יצחק בן-צבי, תשע"ג.
BM 653 M45 2012

נשר, דותן
ראש גדול : גיל מצוות - אחריות ומחויבות : תרבות ישראל ומורשתו - כיתות ו / רכס, 2011.
חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

עמית, חנה
נחלים ומים בגולן / יד יצחק בן-צבי, 2013.
DS 110 G6N4 2013

עפרת, גדעון, 1945-
זהות, זיכרון, תרבות : מבחר מאמרים 2012-2008 / כרמל, תשע"ג 2012.
N 79 O47 2012

פיינגולד, בן-עמי.
השואה בדרמה העברית : סוגיות, צורות, מגמות (2010-1946) / הקיבוץ המאוחד, 2012.
PJ 5012 H65F4 2012

פרויס, יצחק, 1861-1913
הרפואה במקרא ובתלמוד / הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2012.
R 135.5 P7416 2012

צחור, יגאל
בעיני הבנים / כרמל, תשע"ג 2012.
DS 126.5 Z3 2012

קאמי, אלבר, 1913-1960.
הזמן הזה II, I : כתבים פוליטיים / כרמל, תשע"ג 2013.
DC 363 C3 2013

רווה, ענבר.
בפני עצמן : קריאות פמיניסטיות בספרות חז"ל / רסלינג, 2012.
BM 496.9 W7R38 2012

רוזנברג, שמעון גרשון 1950-2007
זכרון ליום ראשון : דרשות לימים נוראים / ישיבת שיח יצחק, תשס"ז 2007.
BM 746 R6 2007

רכניצר, חיים אוטו
נבואה והסדר המדיני המושלם : התאולוגיה המדינית של ליאו שטראוס / מוסד ביאליק, תשע"ג 2012.
JC 251 S8R43 2012

שביד, אליעזר, 1929-
נורמות הקיום של העם היהודי בזמן החדש : מסכת פילוסופית-הלכתית / הקיבוץ המאוחד, 2012.
DS 149 S39 2012

שדמי, תמי
גוונים של זהות יהדות, ציונות וישראליות : יהדות, ציונות וישראליות, זהויות בעולם משתנה -סדור, התפילה, שבת, מעגל החיים והשנה, תרבות, שייכות ומחויבות / רכס - פרויקטים חינוכיים, 2011.
חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

שדמי, תמי.
אומרים ישנה ארץ : עם ישראל וארצו / רכס - פרויקטים חינוכיים, 2012.
חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

שחם, חיה
בדק בית : על לבטי זהות, אידאולוגיה וחשבון נפש בספרות העברית החדשה / מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, תשע"ג 2012.
PJ 5017 S52 2012

שרת, יעקב, 1963-
פניני קדם : 1,636 פתגם, אימרה וניב נבחרים מכ"ב ספרי תורה, נביאים וכתובים / ספרי עליית הגג, 2012.
BS 416 S52 2012

 

 
--------------------
Adler, Eliyana R.
Jewish literature and history : an interdisciplinary conversation / University Press of Maryland, c2008.
PN 842 J46 2008
 
Alexander, Edward, 1936-
The state of the Jews : a critical appraisal / Transaction Publishers, c2012.
DS 117 A618 2012
 
Alexandre, Y.
Mary's Well, Nazareth : the late Hellenistic to the Ottoman Periods / Israel Antiquities Authority, 2012.
PERIODICALS
 
Angel, Marc D.
Maimonides' essential teachings on Jewish faith and ethics : the Book of Knowledge and the Thirteen Principles of Faith : selections annotated and explained / SkyLight Paths Pub. :c2012.
BM 546 A54 2012
 
Azaryahu, Maoz
Tel-Aviv, the first century : visions, designs, actualities / Indiana University Press, 2012.
DS 110 T34T45 2012
 
Bardin, Hillel.
A Zionist among Palestinians / Indiana University Press, c2012.
DS 119.76 B37 2012
 
Bar-Nathan, Rachel
Baysan : the theater pottery workshop / Israel Antiquities Authority, 2011.
PERIODICALS (IAA Reports 48)
 
Ben Shlomo, David
The Azor cemetery : Moshe Dothan's excavations, 1958 and 1960 / Israel Antiquities Authority, c2012.
PERIODICALS (IAA Reports 50)
 
Benor, Sarah, 1975-
Becoming frum : how newcomers learn the language and culture of Orthodox Judaism / Rutgers University Press, c2012.
BM 723 B427 2012
 
Berkowitz, Beth A.
Defining Jewish difference : from antiquity to the present / Cambridge University Press, c2012.
DS 143 B478 2012
 
Botticini, Maristella.
The chosen few : how education shaped Jewish history, 70-1492 / Princeton University Press, c2012.
DS 117 B67 2012
 
Brechmacher, Ryan
Chanukah prayer for children : ma'oz tzur / Transcontinental Music Publications, 2012.
MUSIC BOX 7
 
Brinkmann, Tobias.
Sundays at Sinai : a Jewish congregation in Chicago / The University of Chicago Press, 2012.
BM 225 C52C493 2012
 
Cohen, Jack, 1919-2012
Guides for an age of confusion : studies in the thinking of Avraham Y. Kook and Mordecai M. Kaplan / Fordham University Press, 1999.
BM 565 C613 1999
 
Cohn, Naftali S.
The memory of the Temple and the making of the rabbis / University of Pennsylvania Press, c2013.
BM 509 T46C64 2013
 
Congregation Emanu-El (New York, NY)
Fall/Winter 2012 choral releases [sound recording]Transcontinental Music Publications, 2012.
CD-MUS 103
 
Dagan, Yehuda
The Ramat Bet Shemesh Regional Project : landscapes of settlement from the Paleolithic to the Ottoman periods / Israel Antiquities Authority, 2011.
PERIODICALS (IAA Reports 47)
 
Dawkins, Marcia Alesan.
Clearly invisible : racial passing and the color of cultural identity / Baylor University Press, c2012.
E 184 A1D2844 2012
 
Day, Christopher
Research on teacher thinking : understanding professional development / Falmer Press, 2012.
LB 1775 R47 2012
 
De Botton, Alain
Religion for atheists : a non-believer's guide to the uses of religion / Vintage Books, c2013.
BL 2776 D4 2013
 
Dumas, Tancrede, 1830-1905.
The photographs of the American Palestine Exploration Society / American Schools of Oriental Research in collaboration with the Palestine Exploration Fund and the Harvard Fine Arts Library, c2012.
DS 101 A v. 66
 
Eshel, Hanan
"Go out and study the land" (Judges 18 : 2) : archaeological, historical and textual studies in honor of Hanan Eshel / Brill, 2012.
BS 621 G64 2012
 
Fried, Norman J
Every day I bless you : reflections on the healing power of Shiva / Urim Publications, c2012.
BM 712 F75 2012
 
Ginsberg, Elaine Broad.
Festival of light : haneirot halalu and neis gadol. / Transcontinental Music Publications, 2012.
MUSIC BOX 7
 
Gordon, Menachem-Martin
Modern Orthodox Judaism : studies and perspectives / Urim Publications, c2012.
BM 197.6 G67 2012
 
Goshen-Gottstein, Alon
Jewish theology and world religions / Littman Library of Jewish Civilization, 2012.
BM 534 J49 2012
 
Haberman, Bonna Devora, 1960-
Rereading Israel : the spirit of the matter / Urim, c2012.
BM 729 I8H32 2012
 
Haggadah 2010
In every generation : the JDC Haggadah : from the archives of "The Joint," the American Jewish Joint Distribution Committee / Devora Pub., c2010.
BM 675 P4G591 2010
 
Haggadah. 2008.
Haggadah for Passover with commentary : based on the shiurim of Rabbi Joseph B. Soloveitchik / Urim Publications, c2008.
BM 675 P4A341 2008
 
Harris, Michael J.
Radical responsibility : celebrating the thought of Chief Rabbi Lord Jonathan Sacks / London School of Jewish Studies ;2012.
BM 755 S2155R3 2012
 
Hazony, Yoram
The philosophy of Hebrew scripture : an introduction / Cambridge University Press, 2012.
BS 1186 H39 2012
 
Hendel, Ronald S
The book of Genesis : a biography / Princeton University Press, c2013.
BS 1235.4 H453 2013
 
Himmelfarb, Gertrude
The Jewish odyssey of George Eliot / Encounter Books, c2009.
PR 4658 H46 2009
 
Himmelfarb, Gertrude
The people of the book : philosemitism in England, from Cromwell to Churchill / Encounter Books, 2011.
DS 135 E5H56 2011
 
Kloner, Amos
Maresha excavations final report III : Epigraphic finds from the 1989-2000 seasons / Israel Antiquities Authority, 2010.
PERIODICALS (IAA Reports 45)
 
Kompendium Feministische Bibelauslegung.
Feminist biblical interpretation : a compendium of critical commentary on the books of the Bible and related literature / W.B. Eerdmans Pub. Co., 2012.
BS 521.4 K6513 2012
 
Levenson, Jon Douglas.
Inheriting Abraham : the legacy of the patriarch in Judaism, Christianity, and Islam / Princeton University Press, c2012.
BS 580 A3L483 2012
 
Levine, Lee I.
Visual Judaism in late antiquity : historical contexts of Jewish art / Yale University Press, 2012.
N 5460 L48 2012
 
Lew, Alan, 1943-
This is real and you are completely unprepared : the Days of Awe as a journey of transformation / Little, Brown, 2003.
BM 693 H5L49 2003
 
Litvak, Olga.
Haskalah : the romantic movement in Judaism / Rutgers University Press, c2012.
BM 194 L58 2012
 
Meshel, Zeev
Kuntillet 'Ajrud (Horvat Teman) : an Iron age II religious site on the Judah-Sinai border / Israel Exploration Society, 2012.
DT 73 K75M47 2012
 
Meyers, Carol L
Rediscovering Eve : ancient Israelite women in context / Oxford University Press, c2013.
BS 1199 W7M49 2013
 
Montagu, Lilian Helen, 1873-1963.
Religious education in the home : [an address given at a conference of Jews and Christians on "Religion as an educational force", held at the Liberal Jewish Synagogue, on November 27th, 1924].Jewish Religious Union, 1925.
BM 723 M66 1925
 
Moore, Deborah Dash, 1946-
City of promises : a history of the Jews of New York / New York University Press, c2012.
F 128.9 J5C64 2012
 
Person, Hara
Machzor : challenge and change, resource pack for individual and group study / Central Conference of American Rabbis, 2010.
BM 674.59 M33 2010
 
Posen Library of Jewish culture and civilization (Lucerne, Switzerland)
The Posen Library of Jewish culture and civilization / Yale University Press, 2012.
DS 117 P64 2012
 
Qashu, Sayed, 1975-
Second person singular / Grove Press, c2012.
PJ 5055.38 A75G8313 2012
 
Rosenak, Michael
Covenant and community : six essays on contemporary Jewish life and education / The Melton Centre for Jewish Education, the Hebrew University of Jerusalem, 2013.
BM 103 R6 2013
 
Schachter-Shalomi, Zalman, 1924-
Davening : a guide to meaningful Jewish prayer / Jewish Lights Pub., c2012.
BM 669 S25 2012
 
Schwartz, Barry L.
Judaism's great debates : timeless controversies from Abraham to Herzl / University of Nebraska Press, c2012.
BM 157 S39 2012
 
Segal, Alan F., 1945-2011
Sinning in the Hebrew Bible : how the worst stories speak for its truth / Columbia University Press, c2012.
BS 1199 S54S44 2012
 
Seligman, Jon
Nahal Haggit : a Roman and Mamluk farmstead in the southern Carmel / Israel Antiquities Authority, 2010.
PERIODICALS (IAA Reports 43)
 
Shapira, Anita.
Israel : a history / Brandeis University Press, c2012.
DS 149 S497I584 2012
 
Shilon, Avi
Menachem Begin : a life / Yale University Press, c2012.
DS 126.6 B33S5413 2012
 
Sokolow, Moshe
Studies in the weekly parashah : based on the lessons of Nechama Leibowitz / Urim Publications, c2008.
BS 1225.4 S64 2008
 
Sorin, Gerald, 1940-
Howard Fast : life and literature in the left lane / Indiana University Press, c2012.
PS 3511 A784Z86 2012
 
Spiegelman, Art.
MetaMaus / Pantheon Books, c2011.
PN 6727 S6Z465 2011
 
Stein, Dina
Textual mirrors : reflexivity, Midrash, and the rabbinic self / University of Pennsylvania Press, c2012.
BM 514 S72 2012
 
Stern, Edna J
'Akko I, the 1991-1998 excavations : the Crusader-period pottery / Israel Antiquities Authority, c2012.
PERIODICALS (IAA Reports 51/1-2)
 
Stern, Eliyahu, 1976-
The Genius : Elijah of Vilna and the making of modern Judaism / Yale University Press, c2013.
BM 755 E6S77 2013
 
Syon, Danny
Gamla II : the architecture : the Shmarya Gutmann Excavations, 1976-1988 / Israel Antiquities Authority, 2010.
PERIODICALS (IAA Reports 44)
 
Toumazou, Michael K.
Crossroads and boundaries : the archaeology of past and present in the Malloura Valley, Cyprus / American Schools of Oriental Research, 2011.
DS 101 A v. 65
 
Troy, Gil
Moynihan's moment : America's fight against Zionism as racism / Oxford University Press, c2013.
JZ 4997.5 U6T76 2013
 
Valer, Shulamit.
Sorrow and distress in the Talmud / Academic Studies Press, 2011.
BM 645 S9V3513 2011
 
Weiss, Eric, 1956-
Mishkan r'fuah : where healing resides / Central Conference of American Rabbis, c2013.
BM 523.3 B4M57 2013
 
Wiener, Nancy H., 1958-
Beyond breaking the glass : a spiritual guide to your Jewish wedding / Central Conference of American Rabbis (CCAR) Press, c2012.
BM 713 W54 2012
 
Zakovitch, Yair
From gods to God : how the Bible debunked, suppressed, or changed ancient myths & legends / University of Nebraska Press, c2012.
BS 1183 Z313 2012
 
Ziegler, Reuven
Majesty and humility : the thought of Rabbi Joseph B. Soloveitchik / Urim Publications ;c2012.
BM 755 S65Z53 2012