Skip to main content

כתבי עת אלקטרוניים

Main Content

להלן רשימת כתבי עת אלקטרוניים עליהם הספרייה מנויה ואשר ניתן לבצע בהם חיפוש באינטרנט ממחשבים ברחבי הקולג'. ברובם אפשר לקבל טקסט מלא של מאמרים במדעי היהדות, הרוח והחברה. הקישור דרך הרשומה הביבליוגרפית בקטלוג.

כמו כן הספרייה מנויה על מאגר המידע של ProQuest המאגד אלפי כתבי עת במדעי הרוח והחברה. חיפוש יחיד מביא תוצאות מכלל המאגר.

 

בשלב זה אין אפשרות גישה מרחוק לכתבי עת אלקטרוניים מלבד מאגרי המידע של ATLA ו-Academic Search Premier דרך הפורטל למדעי היהדות:

לחץ/י להסבר לכניסה ל-JSP

 

רשימת כתבי עת אלקטרוניים:

נתיב, כתב עת למחשבה מדינית, חברה ותרבות (מרכז אריאל למחקרי מדיניות)

ראשית, עיונים ביהדות (מכון הרטמן)

שיח שדה, כתב עת למקום סביבה ויהדות