2014 ספרים חדשים שהתקבלו בספריה - דצמבר - Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion
Skip to main content

2014 ספרים חדשים שהתקבלו בספריה - דצמבר

Main Content
Call No. Authors Title Publisher Year
BM 645 P64A67 2013 Appelbaum, Alan The dynasty of the Jewish Patriarchs / Mohr Siebeck, 2013
BM 675 P4Z49 2011 Haggadah 2011 Una noche de libertad :la hagada Latina para la familia / Zion Holiday Publications, 2011
BS 1140.3 H39 2012 Hayes, Christine Elizabeth Introduction to the Bible / Yale University Press, [2012].
BM 695 S4K43 2014 Kedar, Karyn D., 1957- Omer :a counting / Central Conference of American Rabbis, [2014]
DS 110 P38S5 2013 Shalem, Dina Peqi'in :a Late Chalcolithic burial site, Upper Galilee, Israel / Kinneret Academic Colledge, Institute for Galilean Archaeology ; c2013.
BM 520.6 E45 2014 Tirosh-Samuelson, Hava, 1950- editor. Elliot N. Dorff :in search of the good life / Brill, 2014
BM 729 W6J84 2014 Tirosh-Samuelson, Hava, 1950- editor. Judith Plaskow :feminism, theology, and justice / Brill, 2014
PJ 5053 A45K6 1995 אלתרמן, נתן, 1910-1970 כוכבים בחוץ :שירים / הקיבוץ המאוחד, תשנ"ה 1995.
DS 135 C95B6316 2014 בונדי, רות, 1923- לא רק קפקא והגולם :על שמות, אוכל ושפה : תולדות יהודי צ'כיה במבט אישי / חרגול, 2014
BM 755 K66B54 2014 בן-נון, יואל, המקור הכפול :השראה וסמכות במשנת הרב קוק : לאחד את הבלתי מתאחד / בית מורשה, תשע"ג 2014
R 644 I8B37 2013 ברק, סמדר חמש עטרות :ד"ר אהרן מאיר מזיא 'רופא הלשון העברית' / יד יצחק בן-צבי, תשע"ד 2013.
BM 755 L78G32 2014 גארב, יהונתן, 1967- מקובל בלב הסערה :ר' משה חיים לוצאטו / אוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין, תשע"ד 2014
PJ 5055.22 U8A44 2014 גוטפרוינד, אמיר, 1963- אגדת ברונו ואדלה / כנרת, זמורה-ביתן, דביר, תשע"ד 2014.
PJ 5054 G37Z46 2014 גרבוז, יאיר, 1945- בית בגליל :יומן קריאה וראייה / אחוזת בית, תשע"ד 2014.
PJ 5054 D395Z46 2014 דיין, יעל, 1939- מנגד / מודן, 2014
in process הרצוג, חנה עורך פרדוקס ספינת תזאוס - מגדר, דת ומדינה / הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014.
PJ 5053 G6Z487 2014 וייס, יפעת, נסיעה ונסיעה מדומה :לאה גולדברג בגרמניה, 1933-1930 / מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי, תשע"ה 2014.
BF 175 H33 2014 חיימוביץ', שאול המהפכה של פרויד :קריאה בכתבים המוקדמים של מייסד הפסיכואנליזה / רסלינג, 2014
BS 1325.2 L35 2014 לאו, בנימין 1961- שמואל: בקודש חזיתיך / ידיעות אחרונות, 2014
BM 670 P5M493 2014 מירסקי, אהרן, 1914-2001, כתיבות / מוסד ביאליק, תשע"ד 2014
HM 641 M36 2014 מנור, אהוד, 1960- השקפה אופטימית :מבט היסטורי סובייקטיבי מנקודת מוצא אובייקטיבית / מכון מופ"ת, תשע"ד 2014
BS 1225.4 N57 2014 ניסני, דוד כפשוטו :ביאורים וחידושים לסוגיות בתורה / הר - הוצאת רננה, תשע"ד 2014.
BM 487 N563 2014 ניצן, בלהה הגות ומעשה במגילות קומראן :תאולוגיה, חכמה, חוק ופרשנות המקרא - אסופת מאמרים / יד יצחק בן-צבי, תשע"ד 2014.
in process קוסמן, אדמיאל 1957- מסכת שלום :הסכסוך הישראלי-ערבי לאור מקורות מדרשיים ורבניים / ידיעות אחרונות, 2014
BL 820 F7R63 2014 רודן, שמעונה, המזל, העיר והים :פולחן טיכה ופורטונה בערי החוף של ארץ ישראל / נהר ספרים, תשע"ד 2014
BM 745 R66 2014 רוזנברג, שמעון גרשון, 1947-2007 שארית האמונה :דרשות פוסטמודרניות למועדי ישראל / רסלינג, 2014
HQ 689 I8S23 2014 שגיב, טליה, 1975- חצי-חצי :על ישראלים ממוצא עדתי מעורב / הקיבוץ המאוחד, תשע"ד 2014.
BM 516 S48 2014 שנאן, אביגדור אלפי שנאן :מבחר מאמרים ותגובות תלמידים / ידיעות אחרונות, 2014
DS 117 S49 2014 שפק ליסק, רבקה, מתי ואיך חוסל הרוב היהודי בארץ ישראל :משלהי המאה ה-4 לפנה"ס עד המאה ה-16 לסה"נ : היהודים כמיעוט בזמן הכיבוש הנוצרי והמוסלמי / כרמל, תשע"ד 2014.