ספרים חדשים שהתקבלו בספריה – אפריל, מאי 2013 - Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion
Skip to main content

ספרים חדשים שהתקבלו בספריה – אפריל, מאי 2013

Main Content

אבן-חסדאי, אברהם בן שמואל, הלוי, המאה ה-13

בן המלך והנזיר / אוניברסיטת תל-אביב, ההוצאה לאור ע"ש חיים רובין, תשע"ב 2011.

PJ 5050 B3H3 2011

 

אג'ידיו, דה ויטרבו, חשמן, 1469?-1532

ספרון על האותיות העבריות / כרמל, תשע"ג 2012.

BM 525 E4416 2012

 

אוריין, נח.

המייסד הנשכח : א. ה. סילבר והמערכה המדינית לתקומת ישראל / חממה ספרותית, 2012.

DS 151 S54O7 2012

 

אפלפלד, אהרן, 1932-

אבי ואמי / כנרת, זמורה-ביתן, תשע"ג 2013.

PJ 5054 A72A9 2013

 

אריאלי, שאול

גבול בינינו וביניכם : הסכסוך הישראלי-פלסטיני והדרכים ליישובו : [הגדרה עצמית, גבולות, ביטחון, ירושלים, פליטים] / ספרי עליית הגג, 2013.

DS 119.76 A744 2013

 

ארן, גדעון

קוקיזם : שורשי גוש אמונים, תרבות המתנחלים, תיאולוגיה ציונית, משיחיות בזמננו / כרמל, תשע"ג 2013.

DS 150 R37A72 2013

 

בובר, מרטין, 1878-1965.

אני ואתה / מוסד ביאליק, 2013.

B 3213 B8I216 2013

 

בן-ישראל, מרית

סיפורים יכולים להציל / סל תרבות ארצי, 2012.

GR 550 B46 2012

 

בן-ראובן, שרה, 1937-

כעץ באפלת היער : על אהבותיה של לאה גולדברג והשתקפותן בשיריה / שוקן, תשע"ג 2013.

PJ 5053 G6Z62 2013

 

גברון, אסף

הגבעה : רומן / ספרי עליית הגג, 2013.

PJ 5055.22 A84G58 2013

 

גולדברג, עמוס

טראומה בגוף ראשון : כתיבת יומנים בתקופת השואה / דביר, תשע"ג 2012.

D 810 J4G5827 2012

 

גל, ראובן

בין הכיפה לכומתה : דת, פוליטיקה וצבא בישראל / מודן, 2012.

BM 390 B39 2012

 

גלנדר, שמאי, 1931-

החוויה הדתית במזמורי תהלים / מוסד ביאליק, תשע"ג 2013.

BS 1430.52 G44 2013

 

גרטנר, חיים

הרב והעיר הגדולה : הרבנות בגליציה ומפגשה עם המודרנה, 1867-1815 / מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם, תשע"ג 2013.

BM 337 G47 2013

 

דרידה, ז'אק, 1930-2004

גוף תפילה : קולות, מילים בכתב, שיר תפילה / הקיבוץ המאוחד, תשע"ג 2012.

BL 560 D4716 2012

 

הגדה. .2012

והיא שעמדה : הגדה של פסח עם מדרש נשי חדש / המדרשה באורנים, תשע"ב 2012.

BM 675 P4V39 2012

 

הנדל, אריאל

קריאת המחאה : לקסיקון פוליטי (2011- ) / הקיבוץ המאוחד, תשע"ג 2012.

HN 761 I84K76 2012

 

חזן, אפרים, 1943-

מחברות ליהודית : קובץ מחקרים מוגש לפרופ' יהודית דישון / אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ג 2012.

PJ 5016 M25 2012

 

טק, נחמה

נשים וגברים בצל השואה / יד ושם, רשות הזיכרון לשואה ולגבורה, המכון הבין-לאומי לחקר השואה, תשע"ג 2012.

D 810 J4T3916 2012

 

 משרד החינוך המזכירות הפדגוגית המטה לתרבות ישראל

מגילת העצמאות ואני : בהתאם לתכנית הלימודים במקצוע תרבות ישראל ומורשתו / משרד החינוך, המזכירות הפדגוגית, המטה למורשת ותרבות ישראל, תשע"א 2010.

חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

 

כהן קדם, גליה

"גיל מצוות - מסע של אחריוות ומחיובות אישית ותרבותית : רוח אז / התנועה ליהדות מתקדמת, המרכז לפיתוח חומרי למידה, תשע"ב 2011.

חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

 

ליבליך, עמיה, 1939-

למרות הכול : סיפורו של ישוב דו-לאומי / דביר, תשע"ג 2012.

DS 119.76 L53 2012

 

סדור (אשכנז). יום העצמאות ויום ירושלים. תשע"ג. ירושלים

מחזור קורן ליום העצמאות / קורן, 2013.

BM 675 I87K67 2013

 

סימון, אוריאל

אזן מלין תבחן : מחקרים בדרכו הפרשנית של ר' אברהם אבן עזרא / אוניברסיטת בר-אילן, תשע"ג 2013.

BS 1225 I35S56 2013

 

עזוז, יצחק, 1951-

מהרסייך ומחריבייך מאוהבייך יצאו : על תהליך התמוססות היהודיות במערביות (מפרדיגמה ל'סברה') / מכון מופ"ת, תשע"ג 2012.

BM 496.6 E98 2012

 

פדיה, חביבה

הפיוט כצוהר תרבותי : כיוונים חדשים להבנת הפיוט ולהבנייתו התרבותית / מכון ון-ליר, תשע"ג 2013.

BM 670 P5P39 2013

 

פורת, דן, 1964-

הילד : מסע בעקבות תצלום / כנרת, זמורה-ביתן, דביר, תשע"ג 2013.

D 810 J4P6713 2013

 

פירון, שי

הארות שוליים : קריאה אישית בפרשת השבוע / משכל, 2012.

BS 1225.4 P57 2012

 

צבעוני, לאה

עברית כהווייתה / צבעונים, 2009.

PJ 4760 T74 2009

 

קונפורטי, מיכל

"גיל מצוות - מסע של אחריוות ומחיובות אישית ותרבותית : חגי ישראל ומועדיו / התנועה ליהדות מתקדמת, המרכז לפיתוח חומרי למידה, תשע"ב 2011.

חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

 

קונפורטי, מיכל

"גיל מצוות" - מסע של אחריוות ומחיובות אישית ותרבותית : [ספר + משאב אלקטרוני]בני-בנות מצוה, פרשות ודרכים במסע ההתבגרות / התנועה ליהדות מתקדמת, תשע"א? 2011?.

חינוך - תרבות ישראל ומורשתו

 

קניוק, יורם, 1930- 1930-

בא בימים / ידיעות אחרונות, 2012.

PJ 5054 K326B33 2012

 

רגב-ירקוני, הדס

סיפור מולדת : אתרי מורשת בארץ-ישראל / כנרת, זמורה-ביתן, דביר, תשע"ב 2012.

DS 103 R43 2012

 

רוס, ניחם

מרגלית טמונה בחול : י"ל פרץ ומעשיות חסידים / הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"ג 2013.

PJ 5129 P4Z932 2013

 

שוהם, ראובן

בעולם של נתן זך גם פרצוף מכר הוא זר : עיונים שונים : תמטיים, פואטיים ורטוריים בשירת נתן זך / מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, תשע"ג 2013.

PJ 5054 Z18Z86 2013

 

שלום-גיא, חוה

אלה תולדות גדעון : מחזור סיפורים מקראי בראי מקבילותיו / רסלינג, 2013.

BS 1305.52 S52 2013

 

שקד, סער

שלום על אדמת אלוהים / רסלינג, 2012.

BM 538 P3S22 2012

 

שקולניק, יעקב

מסע בזמן : טיולים אל העבר / מפה - מיפוי והוצאה לאור, 2012.

DS 103 S54 2012

--------------------

Anton, Maggie

Rav Hisda's daughter : a novel of love, the Talmud, and sorcery / Plume, 2012.

PS 3551 N765R43 2012

 

Bar-On, Mordechai, 1928-

Moshe Dayan : Israel's controversial hero / Yale University Press, 2012.

DS 126.6 D3B38 2012

 

Berger, Pamela C.

The Crescent on the Temple : the Dome of the Rock as image of the ancient Jewish sanctuary / Brill, 2012.

N 7416 B47 2012

 

Bible. Pentateuch. Samaritan. 2013.

The Israelite Samaritan version of the Torah : first English translation compared with the Masoretic version / William B. Eerdmans Publishing Company, 2013 .

BM 925 E54 2013

 

Brettler, Marc Zvi.

The Bible and the believer : how to read the Bible critically and religiously / Oxford University Press, c2012.

BS 476 B597 2012

 

Cohen, Michael R. 1978-

The birth of conservative Judaism : Solomon Schechter's disciples and the creation of an American religious movement / Columbia University Press, c2012.

BM 197.5 C64 2012

 

Coogan, Michael David.

A reader of ancient Near Eastern texts : sources for the study of the Old Testament / Oxford University Press, 2013.

BS 1184 C66 2012

 

Dorff, Elliot N.

The Oxford handbook of Jewish ethics and morality / Oxford University Press, c2013.

BJ 1285.2 O935 2013

 

Elman, Yaakov.

Shoshannat Yaakov : Jewish and Iranian studies in honor of Yaakov Elman / Brill, 2012.

BM 537 S56 2012

 

Even-Chen, Alexander

Between Heschel and Buber : a comparative study / Academic Studies Press, 2012.

BM 755 H36E84 2012

 

Friedlander, Saul, 1932-

Franz Kafka : the poet of shame and guilt / Yale University Press, 2013.

PT 2621 A26Z7199265 2013

 

Goldman, Eric A.

The American Jewish story through cinema / University of Texas Press, 2013.

PN 1995.9 J46G48 2013

 

Gordis, Daniel.

The promise of Israel : why its seemingly greatest weakness is actually its greatest strength / John Wiley & Sons, c2012.

DS 128.2 G66 2012

 

Greengus, Samuel

Laws in the Bible and in early rabbinic collections : the legal legacy of the ancient Near East / Cascade Books, c2011.

BS 1199 L3G7 2011

 

Grumberg, Karen.

Place and ideology in contemporary Hebrew literature / Syracuse University Press, 2011.

PJ 5012 P53G78 2011

 

Grunhaus, Naomi, 1964-

The challenge of received tradition : dilemmas of interpretation in Radak's biblical commentaries / Oxford University Press, c2013.

BS 1161 K55G78 2013

 

Haggadah 2008. Jerusalem

The Lovell Haggadah . / Nirtzah Editions ;c2008.

BM 675 P4B47 2008

 

Hartman, David, 1931-2013

From defender to critic : the search for a new Jewish self / Jewish Lights Pub., 2012.

BM 520.3 H375 2012

 

Israel-Cohen, Yael.

Between feminism and Orthodox Judaism : resistance, identity and religious change in Israel / Brill, 2012.

BM 729 W6I87 2012

 

Israeli, Raphael

The Oslo idea : the euphoria of failure / Transaction Publishers, c2012.

DS 119.7 I82665 2012

 

Itzjaki, Yedidya

The uncovered head : Jewish culture : new perspectives / University of Delaware Press, c2011.

DS 143 I8913 2011

 

Keret, Etgar, 1967-

Suddenly, a knock on the door / Chatto & Windus, 2012.

PJ 5054 K47P5713 2012

 

Kirshenblatt-Gimblett, Barbara

Anne Frank unbound : media, imagination, memory / Indiana University Press, c2012.

DS 135 N6F73186 2012

 

Kobrin, Rebecca.

Chosen capital : the Jewish encounter with American capitalism / Rutgers University Press, c2012.

E 184.36 E25C49 2012

 

Lapin, Hayim.

Rabbis as Romans : the rabbinic movement in Palestine, 100-400 CE / Oxford University Press, c2012.

DS 123.5 L36 2012

 

Rochelson, Meri-Jane

A Jew in the public arena : the career of Israel Zangwill / Wayne State University Press, c2008.

PR 5923 R63 2008

 

Sandweiss, Naomi.

Jewish Albuquerque, 1860-1960 / Arcadia Pub., c2011.

F 804 A3S26 2011

 

Siddur (Reform, United States) 2010

Mishkan t'filah : for the house of mourning. / Central Conference of American Rabbis, c2010.

BM 675 D3Z669 M57 2010a

 

Wagner, Stanley M.

Understanding Onkelos, the greatest Bible translator : a guide for rabbis, teachers, and Torah students to study and understand the weekly Torah reading through the eyes of its most important translator / Targum Press ;, c2012.

BS 1224 A73W334 2012

 

Wasserstein, Bernard

On the eve : the Jews of Europe before the Second World War / Simon & Schuster, 2012.

DS 135 E83W36 2012

 

Wisse, Ruth R

Arguing the modern Jewish canon : essays on literature and culture in honor of Ruth R. Wisse / Center for Jewish Studies, Harvard University, 2008.

PN 842 A74 2008