Skip to main content

You are here

ארכיאולוגיה מקראית

Main Content

המכון לארכיאולוגיה ומקרא ע"ש נלסון גליק

המכון לארכיאולוגיה ומקרא ע"ש נלסון גליק הוא מוסד אקדמאי המשלב מחקר עם עבודה ארכיאולוגית מעשית. העבודה הארכיאולוגית מתמקדת בארץ ישראל וחוקרת את עברם המיוחד של ארץ כנען, ארץ ישראל, עולם המקרא והתרבות האנושית והחומרית בכללותה.

 

לשיטתנו, גישה מחמירה וביקורתית לארכיאולוגיה ולמקרא חיונית להתקדמות לתובנות חדשות הנוגעות לשורשיהן של תרבויות האזור. בה בעת אנו פועלים לקרב את הציבור הרחב לאתגר האינטלקטואלי שבחקר העבר.

למידע נוסף: קישור לאתר האינטרנט של המכון לארכיאולוגיה ומקרא ע"ש נלסון גליק