Skip to main content

ראיונות בעל-פה

Main Content

ראיונות בע"פ, רשימת מרואיינים

ראיונות שנערכו ע"י חמדת וולף ותמר סיזל

 1. שוורץ, רבקה ("ברית עולם", קריית-אונו)
 2. בירן, אברהם (היברו יוניון קולג')
 3. עמיר, יהושע ("אמת ואמונה", ירושלים)
 4. אמיר יהוידע (היברו יוניון קולג')
 5. צוורגבאום, אהרון ("הראל", ירושלים)
 6. לובל, ורנר ("הראל", ירושלים)
 7. בן-חורין, אביטל ("הראל", ירושלים)
 8. עדן, אהרון ורבקה (כפר שמריהו, קדם, רמת אביב, בית-דניאל)
 9. זמר, משה (כפר-שמריהו, רמת-גן, "קדם" ת"א)
 10. שיינין, ניסן ("מבקשי דרך", ירושלים)
 11. אשר (ריצ'רד) הירש, האיגוד העולמי (אנגלית)
 12. רונן, שושנה (רוזנברג לשעבר, "בית-אל", תל-אביב)
 13. כהן, יעקב ("מבקשי דרך", ירושלים)
 14. סמואלס, (רוברט) ראובן, ליאו-בק (הקהילה בחיפה, נהריה, נצרת)
 15. שפיר, מאיר ("אמת ושלום", נהריה)
 16. רחיים, שמשון ("אמת ושלום", נהריה)
 17. לבני, מיכאל (לוטן)
 18. ויינר, הרברט
 19. לוין, אלן (אליהו)
 20. סקירבל, הנק
 21. רואן, רחל ("רענן", רעננה)
 22. קצין, יהודית ("רענן", רעננה)
 23. גיל, שרונה ("נתן-יה", נתניה)
 24. בטלהיים, הרברט. ליאו בק, "אור חדש", חיפה
 25. ניצן, מייק. קיבוץ לוטן
 26. ספרבר, מתתיהו. קיבוץ יהל
 27. גולד, מירי. "ברכת שלום", קיבוץ גזר
 28. זוהר, אהרון. "מעלות טבעון", קרית טבעון
 29. שריון, כנרת. "יוזמ"ה", מודיעין
 30. שרת, חיים. הר-חלוץ.
 31. נתיב, גיל. קהילת אשל אברהם (כיום)
 32. פרידמן, שמעון. "שערי קדם", הרצליה.
 33. זאווי, ביאנקה. אודות פעילות אנדרי זאווי.
 34. בן-חורין, טוביה. "הר-אל", "אמת וענוה".
 35. איתן, שי. "קדם", רמת אביב, ראשון לציון.
 36. כהן, שלמה, "אמת וענוה" רמת גן.
 37. בוידן, מיכאל, הוד השרון
 38. אליעד, נסים
 39. מזור, יהורם, רמת השרון, רמת גן, מר"ם
 40. שלייפר, אליהו, היברו-יוניון-קולג'
 41. רותם, מרדכי
 42. גורן, רחמים, היברו-יוניון-קולג'

ראיונות והקלטות נוספים

 1. ברגר, יושקן (כפר המכבי, סיוע לקיבוצים), מראיין: לילקר, שלי
 2. רדליך, אורי וגלית (כפר המכבי, סיוע לקיבוצים), מראיין: לילקר, שלי
 3. כהן, יעקב ("מבקשי דרך"), מראיינת: עבאדי, עדינה
 4. יובל, חנה (אנבל) ("מבקשי דרך"), מראיינת: עבאדי, עדינה:
 5. ברסלאו, דוד (ז"ל) ("מבקשי דרך"), מראיינת: עבאדי, עדינה
 6. לוריא, שלמה (ז"ל) ורחל ("מבקשי דרך"), מראיינת: עבאדי, עדינה
 7. "מבקשי דרך", דיון שנערך בקהילה

קיימים גם תמלילי שיחות וראיונות שנערכו על ידי, בכתב בלבד, ביניהם ראיונות עם: פרופ' עזרא ספייסהנדלר, גז גרנך, ברוריה בריש, ברנדה אלוני מקהילת רמת השרון (סירבה לראיון מוקלט), ד"ר גרום אונך, יונתן ליבני.

תמליל שיחה שנערכה במשרד הדיקן, הרב מרמור, עם הרב אהוד בנדל, בהשתתפות הדיקן, בתיה קפלן, אילנה עוז.