Skip to main content

ארכיון

Main Content

ארכיון התנועה ליהדות מתקדמת בישראל (APJI).

על אודות הארכיון

מתוך הכרה בצורך לתעד את תהליך התהוותה של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל הוקם בהיברו יוניון קולג' בירושלים הארכיון ההיסטורי של התנועה ליהדות מתקדמת בישראל The Archive of Progressive Judaism in Israel - APJI.

מטרת הארכיון לאסוף, לשמר, למיין, לסדר ולתאר חומרים בעלי חשיבות היסטורית: מסמכים, תעודות, דוחות, זיכרונות, מתווי פעולה, מכתבים ותמונות בעלי חשיבות לתולדות התנועה אשר ישמשו לחקר היהדות המתקדמת בישראל. בארכיון מוחזקים חומרים של מוסדות התנועה והקהילות, וכן חומר אישי בעל חשיבות מחקרית שהצטבר אצל פעילי התנועה בעבר ובהווה. בנוסף לחומר הכתוב יש בארכיון תמונות, קלטות וחפצים שלהם ערך ומשמעות היסטורית.

הארכיון פועל במסגרת הספרייה ע"ש אברמוב בהיברו יוניון קולג'. הארכיון פתוח לקהל החוקרים והמתעניינים למטרות מחקר ולימוד ולשם הכרת היהדות המתקדמת בישראל ופעילותה.

החומרים בארכיון מתוארים כרשומות ביבליוגרפיות, הם נגישים מקטלוג הספרייה ואפשר לאתרם ע"י חיפוש לפי מילות מפתח או בשם הגוף המפקיד. באוסף 1,276 תיקים המכילים שלל מסמכים, דוחות, מכתבים, תכניות ותעודות שנוצרו במוסדות התנועה מאז הקמתה.

תיעוד בע"פ

יחד עם פעולת איסוף החומרים לארכיון התבצע פרוייקט תיעוד בע"פ שבמסגרתו הוקלטו ראיונות עם כ-40 אישים ודמויות מפתח אשר תרמו רבות לעיצוב התנועה ואשר הנהיגו את מוסדותיה מראשית דרכה בארץ.

בשל המשבר הכלכלי נאלצנו לעצור זמנית את המשך פיתוח הארכיון. משנת 2008 לא מתקיים איסוף חומרים חדשים ממוסדות התנועה והקהילות. אנו מקווים לחדש את עבודת האיסוף והרישום לכשירווח. החומרים שכבר נמסרו וקוטלגו שמורים בספריה ונגישים לצורכי מחקר.