Skip to main content

הרשמה למחזור ו' 2017-2018

Main Content


 

ההרשמה תתחיל ב2017.

אם אתן\ם בעלי\ות תואר ראשון, מתעניינים בחינוך ליהדות על מגוון פניה ורוצים להתנסות בלמידה

קבוצתית, קהילתית ואינטימית, יחד עם לימודים אקדמיים ברמה הגבוהה ביותר – מקומכן\ם עימנו.


לפרטים ניתן לפנות לרכזת המחלקה לחינוך, חפצי אוזן-נחמני:
cheftzy86@gmail.com    l     054-8173101