Skip to main content

סגל אקדמי

Main Content

ראש בית המדרש – הרבה טליה אבנון-בנבנישתי – tavnon@huc.edu
רכזת לענייני תלמידים והוראה – אורית דן -  odan@huc.edu

 

סגל המורים בבית המדרש לרבנות תשע"ח

אלחנן אדלר – ייעוץ
הרב לוי ויימן-קלמן – ליווי רוחני
  חביליו תמר - חזנות
ד"ר רוחמה וייס – תלמוד וליווי רוחני
הרב ד"ר דוד לוין – תלמוד והלכה
פרופ' מיכל מושקט-ברקן – חינוך
הרבה אילה מירון-שעשוע –  רבנות מעשית
הרבה פרופ' דליה מרקס – ליטורגיה
הרב פרופ' יהוידע עמיר – מחשבת ישראל
הרב שלמה פוקס – תלמוד
אורי קרויזר - מוזיקה ליטורגית
הרב נעמה קלמן-אזרחי – רבנות מעשית
הרבה ד"ר אלונה ליסיצה – רבנות מעשית
ד"ר יואל דומן – מקרא
הרב ד"ר מיכאל מרמור – רבנות מעשית