Skip to main content

מבנה תכנית הלימודים

Main Content

 

מרכיבי ההכשרה

גירסא דינקותא: כל תלמיד מגיע עם מטען מהבית, מלימודים בשלבים שונים, מפעילות בתנועה דתית זו או אחרת. מטען זה הוא חלק מהשיקולים בבניית תכנית הלימודים האישית של כל תלמיד. אם נניח שאפשר לצייר דמות של בוגר אידיאלי ולפרוט אותה לפרוטות – ידיעות, מיומנויות ותכונות שאפשר להגדיר - ולקבוע מדד להערכה, כי אז אפשר לבנות תכנית שמכוונת להכשיר לקראת האידיאל הזה. אולם כיוון שמדובר בתכנית שתלמידיה הם אנשים מבוגרים, שכל אחד מהם מגיע לתכנית עם מטען שונה של למידה וניסיון, עלינו לשרטט תכנית שמאופיינת בגמישות ובמידה משמעותית של אפשרויות להתאמה אישית.

  1. לימוד אקדמי – מ.א. מאוניברסיטה מוכרת: חשוב שלכל תלמיד תהיה חוויה משמעותית של לימודים במסגרת אקדמית-מערבית, הן כחוויה של סגנון של לימוד, הן כדרך לקנות כלי לימוד וניתוח, והן כדרך לקנות ידיעות בסיסיות במקצועות היהדות (ראה א' לעיל).
  2. לימוד בית מדרשי בתכנית: חשוב שלכל תלמיד תהיה חוויה משמעותית של לימוד מקצועות היהדות במסגרת בית-מדרשית, כשהדגש הוא פחות על ניתוח אקדמי-מחקרי ויותר על למידה לצורך צמיחה אישית-יהודית, ולצורך יישום בחיים ובחינוך. חשוב כאן הדגש על הלימוד המשותף בתוך מסגרת הקהילה הלומדת של הקולג' כחממה מקצועית ורוחנית.
  3. לימוד מקצועי בקולג': מערכת של קורסים בקולג' המשלבים תיאוריה ומעשה בתחומים מקצועיים הנזכרים בסעיף ב' לעיל.
  4. למידה עצמאית: מתוך הכרה ומודעות להבדלים בין התלמידים בסגנון למידה, ברקע  ובעניין, וכדי לעודד אחריות, תוכן לכל תלמיד במשך שנתו הראשונה בקולג' (בהשתתפותו ובהסכמתו) תכנית ללמידה עצמאית ארבע-שנתית שתעודכן מעת לעת. תכנית זו תכלול ידיעות ומיומנויות וההתקדמות תוערך ע"י מבחנים, התנסויות מונחות, עבודות כתובות וכו'. הדרישות העצמאיות תתפרסנה במהלך ארבע שנים, ותלמידים יתבקשו לסיים את הדרישות של כל שנה לפני תחילת שנת הלימודים שלאחריה.
  5. עבודה מעשית מונחית (סטאג'): כל תלמיד יחויב בשנים ב'-ד' בתכנית בעבודה מעשית מונחית בקהילה או מוסד בהתאם לתכנית האישית שלו. במסגרת זו תודגש קניית שליטה במיומנויות המקצועיות המפורטות לעיל בסעיף ב', ויתקיים משוב שיעזור לתלמיד לפתח את התכונות האישיות המפורטות בסעיף ג'.
  6. ייעוץ אישי: במשך שנותיו בתכנית יעבור כל תלמיד תהליך של ייעוץ אישי שבמסגרתו ייקבעו יעדים ומדדים בתחומים האישיים המפורטים בסעיף ג', ותכנית עבודה להתקדמות ולהערכה.

תיאור התכנית

התכנית מיועדת לבעלי תואר ראשון (לפחות) באחד ממקצועות מדעי היהדות.  תכנית הלימודים מתפרשת על פני ארבע שנים והיא מורכבת משני יסודות מרכזיים: לימודים מרוכזים בהיברו יוניון קולג' במשך כיומיים בשבוע (ימי ב' וג') ולימודי תואר שני באחת מהאוניברסיטאות בישראל.

קבלת התואר השני מאוניברסיטה ישראלית היא תנאי להשלמת הלימודים ולהסמכה לרבנות. 

הלימודים המשותפים בקולג' יכללו 18 שעות שבועיות במשך 8 סמסטרים לפי ההרכב הזה:

  • קורסי יסוד (20 ש"ס)
  • לימודים בית מדרשיים בתחומים שונים (64 ש"ס)
  • הכשרה מקצועית (48 ש"ס)
  • סמינרים מתקדמים (12 ש"ס)

בנוסף לקורסים הנ"ל קיימת מערכת של מטלות עצמאיות: בחינות בקיאות, בחינות אינטגרטיביות, עבודות סמינריוניות, ועבודת גמר.

עבודה מעשית

בשנים ב'-ד' יבצע/תבצע התלמיד/ה עבודה מעשית מודרכת שתותאם לו/ה. ככלל, בשנה ב' יופנה/תופנה התלמיד/ה לקהילה מאורגנת  שבראשה עומד/ת רב/ה ובשנים ג'-ד' יתפקד/תתפקד התלמיד/ה בקהילה שאין לה רב/ה או במוסד תנועתי. פעילות זו תלווה במפגשים עיוניים שבהם ילובנו שאלות המתעוררות במהלך העבודה. כמו כן  תלווה העבודה המעשית באורח צמוד על ידי היועץ/ת האישי/ת. בשנים ב'-ד' ההשקעה בעבודה המעשית אמורה להסתכם ב-7 שעות בשבוע.בשנה הראשונה ישתתף/תשתתף כל תלמיד/ה בקורס 'צפייה מעשית'. הקורס יכלול צפייה והשתתפות פעילה במגוון פעילויות קהילתיות ומוסדיות בהתאם למידת היכרותו/ה המוקדמת עם התנועה, וכן מפגשים קבוצתיים שבהם ילובנו השאלות שתתעוררנה כתוצאה ממפגשים אלה. במסגרת הצפייה ישתתף/תשתתף התלמיד/ה גם בתפילות בבתי כנסת אורתודוכסיים וקונסרבטיביים.