Skip to main content

סוגיות חיים, ביבליותרפיה תלמודית

Main Content
מרכז בלאושטיין לתמיכה ולייעוץ רוחניים
Blaustein Center for Pastoral Counseling 
'סוגיות חיים – ביבליותרפיה תלמודית – מחזור ח
 
 
 
____________________________________________________________________
 
הגדרת התכנית
לימודי תעודה מטעם ההיברו יוניון קולג' – ירושלים
 
 
משך התכנית והיקפה
 
224 שעות אקדמיות
27 מפגשים בני 8 שעות אקדמיות במהלך שנת לימודים אחת
בנוסף, סופשבוע לימודי אינטנסיבי
 
 
מועדי המפגשים
 
ימי א' בין השעות 10.00 ל 16.30
 
 
עלות התכנית
 
6,300 ש"ח 
 
 
קהל היעד
 
מורים, מנחים ורכזי מקצוע בתחומי היהדות (תלמוד, מקרא, ספרות, היסטוריה, מחשבת ישראל, תרבות ישראל, לשון עברית ועוד); חוקרים בתחומי מדעי היהדות וחינוך, מנהלי בתי מדרש ומנחי קבוצות לומדות, רבנים ומטפלים בעלי אוריינטציה טקסטואלית. 
 
 
חזון
 
התורה והחברה הישראלית חוות משברים לא פשוטים ב'מערכת היחסים' ביניהן, משימתנו היא ללמוד להשתמש במשברים אלה ככלים לצמיחה אישית ופרשנית-תרבותית. התורה 'נזקקת' לפרשנויות חדשות ומרעננות, לקהל לומדים שיחדש בה חידושים ויביאה לנאות דשא מפתיעים ומלאי עניין. הלומדים הישראלים, החברים ב'קהילה' הישראלית, צמאים לתורה, לא עוד ובוודאי לא רק ככלי ניגוח, אלא ככלי לצמיחה רוחנית, אישית וקהילתית. 
המסע כבר החל - הקמתן של קהילות לומדות, חוגגות, שרות ומתפללות אינה רק חזון אלא מציאות תוססת  בחברה הישראלית. החיפוש הרוחני-למדני גדול, ואנו, חברי הקבוצה המלמדת המובילה את התהליך, מוצאים את עצמינו לא פעם חסרים כלים להבנתו ולהצמחתו. 
 
 
מטרות התכנית
 
שלש מטרות עיקריות לתכנית סוגיות חיים: א. רכישת כלים ללימוד והוראה של מקורות  היהדות כחלק ממסע אישי וקהילתי. ב. רכישת כלים בתחום הנחיית קבוצות לומדות ג. צמיחה אישית-מקצועית.
הלימוד ב'סוגיות חיים' משלב עיון תיאורטי והתנסות חוויתית. התכנית שמה לה למטרה לאפשר ללומדים לצאת עם עצמם ועם הקבוצות שהם מלמדים בהן למסע של פרשנות הדדית עם התורה הנלמדת, כאשר התורה וחיי הלומדים משמשים זה לזה כלים פרשניים – התורה משמשת שפה נוספת להבנת חוויות ותהליכים נפשיים, וחוויות החיים מהוות כלים פרשניים חד-פעמיים להבנת התורה.
התכנית מציעה למשתתפים, המנוסים במלאכת ההוראה, הטיפול, ההנחיה והרבנות, כלים להתבוננות ולהבנה של מערכות הקשרים הייחודיות בקבוצות לומדות תורה, ומתוך כך –  לשכלל ולהעמיק את איכויות העבודה שלהם. 
 
כמה הנחות יסוד של תהליך העבודה ב'סוגיות חיים' -  ה'מסע לפרשנות הדדית'
המסע אליו אנו יוצאים הוא מסע חדש-ישן. אנו מוצאים את עצמינו מנסים לחדש בעבור החברה הישראלית כלי עבודה שהיו להבנתנו כלי העבודה של הקהילה היהודית מסורתית:
1. 'אין אסיר מתיר עצמו מבית האסורים' - חוויות החיים מתעשרות על ידי סיגול מגוון של נקודות מבט חדשות. יכולתו של אדם להתבונן במעשיו וברגשותיו מזוויות מתחלפות מאפשרת הערכה מורכבת ומעמיקה של סיפור החיים האישי. התבוננות על חוויות ותהליכי חיים מתוך עבודה למדנית-קהילתית עשוי להעשיר את נקודות המבט של הלומד בזוויות התבוננות רבות שמציעה התורה ושמציעים חבריו לקבוצה הלומדת. 
2. 'כִּי תוֹרָתְךָ שַׁעֲשֻׁעָי' – יהיו אמונותיו הדתיות של אדם אשר יהיו, הוא יצא נשכר מהכרה מעמיקה של השפה ודרכי ההתמודדות של המקורות עם מגוון הרגשות האנושיים.
3. 'דעתך [התורה] עלינו ודעתינו עליך' -  תהליך הקריאה והפרשנות הוא תהליך של מפגש בין שתי ישויות - המקורות והלומד. הלומד והתורה מציעים זה לזה פרשנות. הלימוד היהודי המסורתי מציב במרכזו את המחויבות של הלומד להציע פרשנות לתורה ואת הביטחון שהתורה תציע פרשנות בעלת ערך לסוגיות החיים. מתוך מחויבות הדדית זו אנו עמלים לפיתוח ולחידוש שפה יהודית.
 
מבנה התכנית
 
התכנית מורכבת משלשה חלקים:
1. בית מדרש סוגיות חיים:  לימוד תלמוד 'על הסדר' בשיטת בית המדרש 'סוגיות חיים' 
2. פסיכולוגיה של הנחיית קבוצות לומדות תורה 
3. בית מדרש 'תלמודו של ביאליק': לימוד שמציע גם היכרות מעמיקה ומיומנויות שימוש בספריה היהודית. 
 
 
 
 
פירוט התכנים ושמות המנחים
 
 
1. לימוד תלמוד בשיטת בית המדרש 'סוגיות חיים' – הלימוד יתמקד בטקסטים רציפים (לימוד 'על הסדר'). טבעה של גישה זו שהיא משלבת סוגיות אגדיות והלכתיות, סוגיות המושכות את העין ואת הלב בקריאה ראשונה, לצד סוגיות הדורשות מאמץ רגשי ואינטלקטואלי להבנתן. העבודה תתחלק בין דיון קבוצתי מונחה לעבודה ב'חברותות'. העבודה בבית מדרש שלנו לוקחת בחשבון את רמות הידע המשתנות של הלומדים. הלימוד בבית המדרש צומח מתוך פערים אלה ומתוך הפוטנציאל הפרשני המיוחד הטמון בקבוצות מגוונות שחבריהן יכולים לתרום זה לזה בשאלות רעננות ובעולמות הידע שלהם.
בית המדרש מהווה מעבדה וחממת הצמחה לרעיונות אותם נשאב מלימודי הפסיכולוגיה בתכנית. בבית המדרש נאפשר לרעיונות חדשים, יצירתיים, מפתיעים ומהוססים להשתלב בדרכי לימוד מסורתיות, ונבחן את השפעתם עלינו. בין כלי העבודה היצירתיים נשתמש בכתיבה יצירתית ואסוציטיבית, כתיבת הדהודים, שילוב מקורות יצירה מודרניים ועוד. במקביל נעסוק בעבודה שיטתית עם כלי חיפוש ופרשנות
מסורתיים ונעיין במאמרי יסוד.
 
בהנחיית: ד"ר רוחמה וייס
 
 
2. פסיכולוגיה של הנחיית קבוצות לומדות תורה – מטרתה העיקרית של הקבוצה הלומדת היא הלמידה האישית במובן העמוק של המושג ('דע את עצמך'). לחוויית הלמידה האישית המתקיימת בקבוצות לומדות תורה כמה וכמה שותפים-מאפיינים:  הלומד היחיד, קהילת הלומדים, המנחה והתורה הנלמדת. 
על פי רוב נחלקים הלימודים שלנו בקבוצות לשני חלקים: לימוד קבוצתי ולימוד בחברותא זוגית – מהם מאפייני החברותא, במה שונה ההצעה שלה מההצעה של הלימוד במליאת הקבוצה ומה תפקידו של המנחה בהכנה לחברותא ובזמן העבודה בחברותא? 
למנחה בקבוצות שלנו כמה תפקידים: תפקיד של מורה המקנה כלי למידה וידע, תפקיד של מנחה בתהליך האישי המתרחש בקבוצה ופעמים רבות גם תפקיד של רב או מנהיג קהילה – כיצד מאזנים ומחלקים את המשאבים האישיים והקבוצתיים בין התפקידים השונים? 
טיבם של לימודי היהדות, שהם קשורים לאורחות חיים אישיים, משפחתיים וקהילתיים  - מה קורה לתורה הנלמדת בקבוצה כשהיא מגיעה אל ביתו הפרטי של הלומד? האם ובאיזה אופן עלינו להיות מעורבים בסוגיה זו? 
לימודי הפסיכולוגיה יתמקדו בשאלות אלה, והם יתנהלו בשיטה סדנאית וחלקם ירוכזו בימי לימוד מלאים. העבודה תכלול התמודדות עם דוגמאות מ'השטח' וכל אחד מהמשתתפים יתבקש להכין דוגמאות, בהתאם להנחיות שיינתנו לקראת הסדנאות. 
בנוסף, עוסקים לימודי הפסיכולוגיה גם בהתבוננות על קו התפר שבין הצמיחה האישית והמקצועית של הלומדים. בלימודי הפסיכולוגיה מוקדש זמן ומאמץ להבנת הבחירות המקצועיות השונות של כל משתתף בתכנית. רבים מהעוסקים בהוראת יהדות בגישה תהליכית יוצרים בכוחות עצמם נתחים משמעותיים מעולמם המקצועי; הם מארגנים קבוצות למידה, יוזמים תכניות בבתי הספר או מפתחים גישות רבניות וטיפוליות אינדיווידואליות. במסגרת התכנית 'סוגיות חיים' אנו מעוניינים להתבונן על היכולות  האישית ולמנף בעזרת התבוננות זו את הבחירות המקצועיות שלנו.
 
בהנחיית: הפסיכולוג הקליני אבנר הכהן
 
 
3. בית המדרש 'תלמודו של ביאליק'
שירו בן שבעים המילים של ביאליק יפורק לצירופים, צירופים. כל צירוף יבדק עם מבחר מהמקורות השונים מארון הספרים היהודי שהיוו השראה אפשרית לשיר זה (מקרא, תלמוד, אגדה, זהר, קבלה, חסידות וכמובן גם כתביו של ביאליק עצמו). 
מטרות הלימוד:
  • במוקד השיר תפילה ומשאלה לאהבה, השתייכות וקבלה. העיסוק בשיר זה ב'סוגיות חיים' יאפשר לנו לבחון בחינה רפלקטיבית ולמדנית של 'סוגיית החיים' המרכזית לשמה התכנסנו – השתייכות לקבוצה ולמקורות הרוח שלנו. 
  • הלימוד יציע מפגש אינטימי ולמדני עם תכני ארון הספרים היהודי, תוך דגש על פיתוח מיומנויות לשימוש עשיר וביקורתי ביצירה היהודית. 
  • בשל היקפו המוגבל במילים, יאפשר לנו השיר מסע שנתי בנתיבים פרשניים מסועפים
בהנחיית: הגב' יונה ארזי
 
 
משימות סיום ודרישות לקבלת תעודה
 
בוגרי הקורס  יקבלו תעודה מטעם ההיברו יוניון קולג' ירושלים. על מנת לקבל את התעודה יהיה עליהם למלא את המשימות הבאות:
  • נוכחות מלאה ופעילה בממפגשים (לוח תאריכים מפורט יפורסם בהקדם)
  • כתיבת 'הדהודים' וסיכומים אישיים. 
  • קריאה ביקורתית של מאמרים לקראת מפגשים. 
  • שיחה אינטגרטיבית – בשיחה שיקיים כל משתתף עם אחד ממורי הקורס הוא  יתבקש להציג יכולת אינטגרציה של כמה מאמרים משלשת תחומי הדעת של התכנית.
  • הצגת רפרטים ושיעורים קצרים שיזכו למשוב הצוות והקבוצה. 
  • משימת סיום – 'מסע אישי של פרשנות הדדית' - בסיום הקורס יגישו כל המשתתפים תרגיל כתוב (או מתועד במדיה אחרת) המציע מסע אישי ופרשני עם דמות או התרחשות היסטורית (מספרות המקרא, יצירת ביאליק או ספרות חז"ל). המסע יכלול עבודה עם פרשנות מסורתית, עם יצירות מודרניות ועם החוויות והפרשנויות האישיות של הלומדים. מסמך מפורט על העבודה יינתן במהלך הסמסטר הראשון.