ספרים חדשים - נובמבר 2017 - Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion
Skip to main content

You are here

ספרים חדשים - נובמבר 2017

Main Content

  

 

Call No.

Authors

Title

Publisher

Year

DS 122.9 E85 2017

Esler, Philip Francis

Babatha's orchard :The Yadin Papyri and an ancient Jewish family tale retold

Oxford University Press (GBP)

2017

BS 1325.52 H35 2017

Halbertal, Moshe

The beginning of politics : power in the biblical Book of Samuel

Princeton University Press

[2017]

KBM 524 C36 2016

Hayes, Christine Elizabeth.

The Cambridge companion to Judaism and law

Cambridge University Press

2017

KZ 1269 M66 2016

Mudrik-Even Hen, Hili

National identities and the right to self-determination of peoples : "civic-nationalism-plus" in Israel and other multinational states

Brill Nijhoff

[2016]

BM 42 B522 2017

Weiss, Avraham

Esh shahor al gabe esh lavan =Black fire on white fire : essays in honor of Rabbi Avi Weiss

Ktav Publishing House ; [Bronx, N.Y.]

[2017]

DS 117 W45 2017

Weitzman, Steven, 1965-

The origin of the Jews : the quest for roots in a rootless age

Princeton University Press

[2017]

DS 119.76 I77 2017

 

ישראל / פלסטין : מחקרים בעקבות מסעו המדעי של ברון קימרלינג

מאגנס

תשעח 2017

PJ 5054 O73S4 2005

אורלב, אורי, 1931-

שירים מברגן-בלזן, 1944

יד ושם

[תשס"ה] 2005

BJ 1063 B3816 2011

בובואר, סימון דה, 1908-1986

לקראת מוסר של דו-משמעות

רסלינג

2011

DS 125.3.B39B45 2017

בצלאל, יצחק, 1931-

פגישה עם המזרח :י צחק בן-צבי ויהדות המזרח

כרמל

2017

BS 1295.4 D54 2017

דינור, גלי, 1954-

מזבח שניים וחצי השבטים : סמל לאחדות העם

רסלינג

2017

HX 742.2 A3D7 2017

דרור, יובל, 1949-

קיבוץ ויהדות

מוסד ביאליק

 

BM 496.6 H33 2017

הקר, יוסף, 1940-

חכמת לב : עולמם של חז"ל : ספר זכרון ליפה הקר

[יוסף הקר]

תשע"ז [2017]

DS 113.8 E8Z5 2017

זיו, יוסי, 1960-

חג ומועד בביתא ישראל

מכון מופ"ת

2017

PJ 5055.41 E482Z54 2017

זעירא, מוטי, 1956-

על הדבש ועל העוקץ : נעמי שמר, סיפור חיים

כתר ספרים בע"מ

[2017]

BM 655 C46 2017

חן, שרינה

'במהרה בימינו...' : תמורות ביחסו של הציבור הדתי-לאומי להר הבית

מכון בן גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן גוריון בנגב

[תשע"ז 2017]

PJ 5038 T46 2017

 

תמונה קבוצתית : ספרות ישראלית במאה ה-21 : אנתולוגיה

כרמל

2017

BM 729 W6L8 2017

לוביץ, רבקה

מסוף העולם ועד סופו : מסע הייסורים של נשים בבית הדין הרבני

משכל

2017

BQ 5618 H4F8 2016

פולדר, סטיבן

ערות בחיי היומיום

פרדס הוצאה לאור

תשע"ו ספטמבר 2016

HX 742.2 A3T76 2016

צור, מוקי, 1938-

כאחד הדשאים, כאחד האדם : איחוד הקבוצות והקיבוצים 1950-1980

הקבוץ המאוחד

תשע"ז 2016

PJ 5050 S2M33 2017

רפאל-ויוונטה, רויטל,

מטמון משלים : משל הקדמוני ליצחק אבן סהולה ( קסטיליה 1281 ) חקרו וצפונותיו

אוניברסיטת בר-אילן

תשע"ז 2017

B 5800 S34 2017

שגיא, אברהם, 1953-,

העת הזאת : הגות יהודית במבחן ההווה

אוניברסיטת בר אילן

2017.

DS 127 A5S2 2017

שגיא, אברהם, 1953-

מראליזם למשיחיות : הציונות הדתית ומלחמת ששת הימים

כרמל

תשע"ז 2017

BM 538 S43S4 2017

שילה, אלחנן, 1972-

יהדות קיומית

הוצאת שוקן

תשע"ז 2017

DS 134 S47 2017

שפק-ליסק, רבקה

מתי ואיך נוצרה התפוצה היהודית : האם היהודים הם צאצאי היהודים הקדמונים

מערכת

תשע"ז 2017