Skip to main content

You are here

ספרים חדשים - ספטמבר 2017

Main Content

Call No.

Authors

Title

Publisher

Year

BS 1199 T3T336 2015

Durand, J.-M.,, editor of compilation.

Tabou et transgressions :actes du colloque organise par le College de France, Paris les 11-12 avril 2012 /

Academic Press

[2015].

PJ 5129 N38Z65 2017

Finkin, Jordan D., 1976-

Exile as home :the cosmopolitan poetics of Leyb Naydus /

Hebrew Union College Press

[2017].

BM 517 P73K45 2017

Keim, Katharina E., 1986-, author.

Pirqei deRabbi Eliezer :structure, coherence, intertextuality /

Brill

[2016].

DS 143 T34 2016

Kravel-Tovi, Michal, editor

Taking stock :cultures of enumeration in contemporary Jewish life /

Indiana University Press

[2016].

E 184.35 L567 2017

Lederhendler, Eli,, author.

American Jewry :a new history

Cambridge University Press

2017

PN 2260 J49N38 2017

Nathans, Heather S.,, author.

Hideous characters and beautiful pagans :performing Jewish identity on the antebellum American stage

University of Michigan Press

[2017].

DS 110 M33R661 2014

Roman, Yadin, author

Masada :unfathomable depths /

Eretz Ha-Tzvi Inc

2014

PJ 3003 S64 2017

Sperling, S. David, author

Ve-eileh divrei David :essays in semitics, Hebrew Bible and history of biblical scholarship /

Brill

[2017].

BS 1235.4 A2 2017

אברמסקי-קיסטר, שולה, מחבר

גיבורות הצללים ביצירה פסיכולוגיסטית מקראית :סיפורן של מילים בעלילות יוסף ואנשי ביתו.

כרמל

תשע"ז 2017.

BH 301 M54O5 2017

אוחנה, דוד, 1952-, מחבר

הסדר המיתי של המודרניות /

כרמל

תשע"ז 2017.

BS 1375.52 E5 2016

אייזנברג, מייקל, מחבר

ככה יעשה ליהודי :קריאת השכמה בראי מגילת אסתר /

סלע-מאיר

תשע"ו 2016.

BM 516.5 I526 2017

אילן, טל

בין יוספוס לחז"ל /

יד בן-צבי

תשע"ז 2017.

DS 149 B6 2016

בוגנים, אמי, 1951-, מחבר

מבוי משיחי /

הוצאת מא"י

תשע"ו 2016.

BM 755 M65B4 2016

בנמלך, מוטי, 1968-, מחבר.

שלמה מלכו :חייו ומותו של משיח בן יוסף /

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

תשע"ז 2017.

BM 755 F39G6 2017

גורדין, הראל, מחבר

הרב משה פיינשטיין :הנהגה הלכתית בעולם משתנה /

מכללת הרצוג - תבונות

תשע"ז 2017.

BS 535 G77 2015

גרוסמן, יונתן, 1970-, מחבר

גלוי ומוצפן :על כמה מדרכי העיצוב של הסיפור המקראי /

הקיבוץ המאוחד,

2015

DS 135 A68H37 2007

הראל, ירון

בין תככים למהפכה :מינוי רבנים ראשיים והדחתם בקהילות בגדאד, דמשק וחלב, 1744- 1914 /

יד בן-צבי

תשס"ז 2007.

BM 750 Z25 2017

זלקין, מרדכי, 1952-, מחבר

מרא דאתרא? :רב וקהילה בתחום המושב /

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס

תשע"ז 2017.

PJ 5024 H484 2015

חבר, חנן, 1953-, מחבר

לרשת את הארץ, לכבוש את המרחב :על ראשית השירה העברית בארץ ישראל /

מוסד ביאליק

תשע"ה 2015.

BP 190.5 M3H383 2016

חטינה, מאיר, מחבר

מגע המוות :על הקרבה עצמית באסלאם המודרני /

רסלינג

2016

DS 109.94 H34 2017

חסון, ניר, מחבר

אורשלים :ישראלים ופלסטינים בירושלים, 2017-1967 /

משכל

2017

DS 113.8 R87L65 2012

לומסקי-פדר, עדנה, מחבר

ישראלים בדרכם :סיפורי הגירה של צעירים מברית המועצות לשעבר /

מכון אשכול - האוניברסיטה העברית בירושלים

תשע"ג 2012.

PN 1995.9 D6M6 2017

מורג, רעיה, 1963-, מחבר

טראומת הכובש, הקולנוע האינתיפאדה /

רסלינג

[2017].

N 7415 T46 2017

מנדלסון, עזרא

תמונת עבר :שי לירחמיאל כהן /

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

תשע"ז 2017.

B 3985 Z7N3412 2017

נדלר, סטיבן, 1958-, מחבר.

ספר שחושל בגיהינום :שפינוזה והולדת העידן החילוני /

ספרי עליית הגג

2017

P 92 I75F75 2017

פרידמן, נעמי, 1939-, מחבר

ארצות הברית : דימוי ומציאות בדפי העיתונות העברית :במזרח אירופה במאה ה-20 ובארץ ישראל בשנים 1917-1948 /

אסיף

2017

BM 750 K57 2017

קיציס, שולמית, 1976-, מחבר

דמות דיוקנו :אבות רבנים בציונות הדתית בעיני ילדיהם /

רסלינג

2017

DS 127.7 K5.4 2017

קליין הלוי, יוסי, 1953-, מחבר

כחולמים :שבעה צנחנים שאיחדו את ירושלים ופילגו את ישראל /

כנרת זמורה ביתן

תשע"ז 2017.

HN 761 I8R85 2017

רובינשטיין, אמנון, 1931-, מחבר

שבטי מדינת ישראל: ביחד ולחוד :ליברליזם ורב-תרבותיות בישראל /

כנרת, זמורה ביתן

תשע"ז 2017.

DS 110 M33R66 2014

רומן, ידין, מחבר

מצדה :תהומות אין חקר /

ארץ הצבי

2014

PJ 5055.39 E26S4 2015

רכניצר, חיים אוטו, 1963-, מחבר

שבלת :שירים /

כרמל

תשע"ו 2015.

KBM 528 R3S3 2017

שניצר מימון, מרב, מחבר

אונס בין הלכה למציאות :היחס לכפיית יחסי מין על נשים בקהילות היהודיות בגרמניה וצפון צרפת בימי הביניים /

אוניברסיטת תל אביב-ההוצאה לאור ע"ד חיים רובין

תשע"ז 2017.