ספרים חדשים בספריה –אוגוסט 2017 - Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion
Skip to main content

You are here

ספרים חדשים בספריה –אוגוסט 2017

Main Content

Call No.

Authors

Title

Publisher

Year

DS 119.76 K565 2017

Chabon, Michael, editor

Kingdom of olives and ash :writers confront the occupation

Harper Perennial

[2017].

BQ 5415 C434 2016

Chodron, Pema, author.

When things fall apart :heart advice for difficult times

Shambhala

2016

ML 3776 M8 2016

Dachs, Gisela, 1963-, editor.

Musik

Judischer Verlag im Suhrkamp Verlag

2016

DS 135 F9F72 2016

Friedlander, Saul, 1932-, author

Where memory leads :my life

Other Press

[2016].

BM 655 G3513 2016

Garfinkel, Yosef, author

Solomon's temple and palace :new archaeological discoveries

Bible Lands Museum

[2016].

BF 1622 J45H3513 2017

Harari, Yuval, author

Jewish magic before the rise of Kabbalah

Wayne State University Press

[2017].

PJ 5061 H36 2016

Kahn, Lily, editor

Handbook of Jewish Languages

Brill

[2016].

PJ 5053 A4Z55 2017

Mintz, Alan L., author.

Ancestral tales :reading the Buczacz stories of S.Y. Agnon

Stanford University Press

2017

Z 228 H4W75 2015

Mintz, Sharon Liberman, editor

The writing on the wall :a catalogue of Judaica broadsides from the Valmadonna Trust Library

Valmadonna Trust Library

[2015].

DS 126.97 W37 2016

Sela, Avraham, editor.

The war of 1948 :representations of Israeli and Palestinian memories and narratives

Indiana University Press

[2016].

PJ 5255 S6 2017

Sokoloff, Michael, author

A dictionary of Jewish Palestinian Aramaic of the Byzantine period

Bar Ilan University Press

2017

DS 115.5 O35 2017

אוחנה, דוד, מחבר.

על ארץ אבנים :1967: מקומו של המקום הישראלי

הוצאת הקיבוץ המאוחד

תשע"ז 2017.

DS 135 B2O62 2017

אופנהיימר, אהרן, 1940-, מחבר

על נהרות בבל :סוגיות בתולדות בבל התלמודית

מרכז זלמן שזר

תשע"ז 2017.

PJ 4544.7 O72 2016

אור, יאיר, 1973-, מחבר

בוראים סגנון לדור :האמונות והאידיאולוגיות של מתכנני הלשון העברית בארץ ישראל

אוב

תשע"ו 2016.

BS 1245.52 B56 2017

בן נון, יואל, מחבר

פרשת יתרו

ידיעות אחרונות

2017

BM 194 P445 2017

גרבר, זאב, עורך

המשכיל בעת הזאת :ספר היובל למשה פלאי : מאמרים בהשכלה, ספרות עברית ולימודי היהדות

הוצאת הקיבוץ המאוחד

תשע"ז 2017.

DS 119.76 K56516 2017

ולדמן, איילת, עורך

חמישים 1967-2017 :סופרות וסופרים מן העולם כותבים על הכיבוש

עליית הגג

2017

BM 516.5 S42 2017

זבה-אלרן, צפי, מחבר

זכרונות חדשים :אסופות האגדה ועיצובו של קנון עברי מודרני

יד יצחק בן-צבי

תשע"ז 2017.

PJ 5021 H484 2017

חבר, חנן, מחבר

אנחנו שברי חרוזים :פוליטיקה של טראומה בספרות העברית

מאגנס

תשע"ז 2017.

BM 550 J8S25 2017

יהודה, הלוי, 1075 בערך-1141, מחבר

ספר הכוזרי :הוא ספר הטענה והראיה לדת המושפלת

הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

[תשע"ז].

HV 8688 M576 2016

ינאי, אורי, עורך

מפגיעה לאיחוי :צדק מאחה ושיח מאחה בישראל

הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

תשע"ו 2016.

HQ 1137 A8J33 2017

יעקבזן, לאה, מחבר

מעמדה המשפטי של האם במזרח הקדום ובמקרא

מאגנס

תשע"ז 2017.

BM 199 S3L52 2017

ליבס, יהודה, 1947-, מחבר

לצבי ולגאון :משבתי צבי אל הגאון מווילנא

אדרא

תשע"ז 2017.

BM 525 A59S5 2017

ליבס, יהודה, 1947-, עורך

הסיפור הזוהרי

מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח

תשע"ז.

BM 503.9 F87 2017

פורסטנברג, אריאל, מחבר

שפות השיח התלמודי :עיון פילוסופי בדרכי ההתהוות של ההלכה האמוראית

מכון ון ליר

תשע"ז 2017.

DS 135 E82F44 2017

פיינר, שמואל, 1955-, מחבר

עת חדשה :יהודים באירופה במאה השמונה עשרה 1750-1700

מרכז זלמן שז"ר

תשע"ז 2017.

BM 695 T57P4 2017

פרג, גיל, מחבר

תשעה קוראים באב :הוגים ישראלים משוחחים על חברה, חורבן ותיקון

משכל

2017

PJ 5053 B7Z685 2017

פרי, מנחם, 1942-, מחבר.

שב עלי והתחמם :הדיאלוג ההומוארוטי בין ברנר לגנסין: מיקרו-ביוגרפיה

הוצאת הקיבוץ המאוחד

תשע"ז 2017.

BM 198.54 R65 2017

רוט, אריאל, 1970-, מחבר

כיצד לקרוא את ספרות חב"ד

אוניברסיטת בר אילן

תשע"ז 2017.

BM 755 J8R26 2017

רמון, אורית, 1961-, מחבר

מהר"ל באור חדש :זהות יהודית בסדר עולם משתנה

מרכז זלמן שזר לחקר תולדות העם היהודי

2017

BM 545 D35S7416 2017

שטרן, יוסף, 1949-, מחבר

החומר והצורה במורה נבוכים לרמב"ם

הקיבוץ המאוחד

2017

BM 729 S53S49 2017

שמש, אברהם אופיר, 1966-, מחבר

ריח גן עדן :ריחות, בשמים וקטורת במסורת היהודית

אוניברסיטת בר אילן

תשע"ז 2017.

BS 1535.53 Z35 2017

תנ"ך. איכה. 2017.

מגילת איכה :פירוש ישראלי חדש: המגילה ורשמיה בארון הספרים היהודי לדורותיו

משכל

תשע"ז 2017.

BS 1158 H4M5 1990

תנ"ך. מיכה

מיכה

מאגנס

תשע"ז 2017.