Skip to main content

התאמה למסלול ההכשרה

Main Content

 

 ליצור קשר עם רב/רבה רפורמי/ת לשיחת היכרות ולבקר בקהילה או מוסד של התנועה ליהדות מתקדמת

המעונינים/נות לבחון את האפשרות להשתלב במסגרת זו ייפנו אל מזכירות בית המדרש. רכזת גיוס תלמידים תיצור קשר איתכם לשיחה ראשונית למסור פרטים ולענות על כל שאלה המתעוררת ממסמך זה. אפשר לפנות בכל חודשי השנה, אולם יש לדעת שההצטרפות לתכנית תתאפשר רק בתחילת שנת הלימודים (אוקטובר);

פונים/ות שיימצאו מתאימים יוזמנו לשיחה מקדימה עם ראש בית המדרש. בשיחה זו נבקש לעמוד על צורכי המועמד/ת, על לבטיו/ה ועל רקעו/ה. זוהי גם הזדמנות להעלאת כל שאלה המתעוררת אצל המועמד/ת ולבירור אופציות נוספות העשויות להיות רלבנטיות לו/ה.

בכל שנה מתקיים "יום פתוח" ללימודי רבנות.  ראיונות קבלה מתקיימים בחודשים אפריל-יוני.  תשובה בעניין קבלה לתוכנית ניתנת לרוב עד סוף יוני כדי לאפשר לתלמידים להיערך בעוד מועד לקראת תחילת שנת הלימודים.

 

לפרטים ניתן לפנות ל- odan@huc.edu

 

הנכם מוזמנים ומוזמנות להגיע ליום הפתוח ב-26 במרץ 2018. 


תכנית היום תפורסם בקרוב