2014 ספרים חדשים בספריה – אוקטובר-נובמבר - Hebrew Union College - Jewish Institute of Religion
Skip to main content

2014 ספרים חדשים בספריה – אוקטובר-נובמבר

Main Content

Call No.

Authors

Title

Publisher

Year

BM 497.85 B74 2014

Brody, Robert, Dr., 1955-

Mishnah and Tosefta studies /

Hebrew University, Magnes Press

[2014].

BS 1430.52 O94 2014

Brown, William P., 1958- editor.

The Oxford handbook of the Psalms /

Oxford University Press

[2014]

BM 516 K2413 2014

Calderon, Ruth, 1961-

A bride for one night :Talmud tales /

University of Nebraska Press; JPS

2014

BS 1178 H4C37 2014

Carasik, Michael

The Bible's many voices /

The Jewish Publication Society

[2014]

DS 121.55 C76 2014

Crouch, Carly L. 1982-

The making of Israel : /

Brill

[2014]

BM 726 C48 2013

Elwell, Ellen Sue Levi, editor of compilation.

Chapters of the heart :Jewish women sharing the Torah of our lives /

Cascade Books

[2013]

BM 665 F36 2014

Falk, Marcia,

The days between :blessings, poems, and directions of the heart for the jewish high holiday season /

Brandeis University Press

[2014]

DS 135 C96P69 2014

Greenblatt, Rachel L., 1968-

To Tell Their Children :Jewish Communal Memory in Early Modern Prague /

Stanford University Press

[2014]

BM 525 A59G735 2014

Greenstein, David, 1951-

Roads to utopia :the walking stories of the Zohar /

Stanford University Press

[2014]

PN 56 W3N37 2013

Harris, Rachel S. (Rachel Sylvia), 1977-

Narratives of dissent :war in contemporary Israeli arts and culture /

Wayne State University Press,

2013

BS 575 H44 2014

Heger, Paul, 1924-

Women in the Bible, Qumran, and early Rabbinic literature ;their status and roles /

Brill,

[2014]

BM 693 H5A64 2014

Hoffman, Lawrence A., 1942- editor.

All the world :universalism and particularism and the High Holy Days /

Jewish Lights Publishing,

2014

DS 122.8 H73 2014

Horbury, William

Jewish War under Trajan and Hadrian /

Cambridge University Press,

2014

PJ 4564 H87 2014

Hurvitz, Avi, 1936-

A concise lexicon of late biblical Hebrew :linguistic innovations in the writing of the Second Temple period /

Brill,

2014

AS 267 V55K89 2014

Kuznitz, Cecile Esther,

YIVO and the making of modern Jewish culture :scholarship for the Yiddish nation /

Cambridge University Press,

[2014]

BM 496.6 R345 2014

Nikolsky, Ronit, editor.

Rabbinic traditions between Palestine and Babylonia /

Brill,

2014

BM 720 S2R5 2014

Rimon, Yosef Tzvi

Shemita :Halacha mimekorah /

Halacha Education Center

2014

B 5800 R674 2014

Rose, Sven-Erik.

Jewish philosophical politics in Germany, 1789-1848 /

Brandeis University Press,

[2014]

TX 724 R67 2013

Rossner, Rena,

Eating the Bible :over 50 delicious recipes to feed your body and nourish your soul /

Skyhorse Publishing,

[2013]

DS 135 E82J49 2014

Ruderman, David B., honoree.

Jewish culture in early modern Europe :essays in honor of David B. Ruderman /

Hebrew Union College Press,

[2014].

PJ 5054 R49A2 2014

Ruebner, Tuvia, 1924-

In the illuminated dark :selected poems of Tuvia Ruebner /

Hebrew Union College Press,

[2014]

BM 538 E8R88 2014

Rutman, Joel Yehudah,

Why evolution matters :a Jewish approach /

Vallentine Mitchell,

2014

BM 195 S3813 2011

Schweid, Eliezer, 1929-

A history of modern Jewish religious philosophy /

Brill,

2011-.

DS 115.9 D8S45 2014

Seltzer, Robert M.,

Simon Dubnow's "new Judaism" :diaspora nationalism and the world history of the Jews /

Brill,

2014

LC 54 I7S77 2013

Strumingher, Laura S.

The best school in Jerusalem :Annie Landau's school for girls, 1900-1960 /

Brandeis University Press,

[2013]

NA 3760 T35 2014

Talgam, Rina

Mosaics of faith :floors of Pagans, Jews, Samaritans, Christians, and Muslims in the Holy Land /

Yad Ben-Zvi Press ;

[2014]

BM 755 H36424T39 2014

Taylor, Derek, 1932 August 5-

Chief Rabbi Hertz :the Wars of the Lord /

Vallentine Mitchell & Co Ltd,

2014

B 5800 J66 2013

Tirosh-Samuelson, Hava, 1950-

Jonathan Sacks :universalizing particularity /

Brill,

2013

BM 755 B624E94 2014

Tirosh-Samuelson, Hava, 1950- editor of compilation.

Eugene B. Borowitz :rethinking God and ethics /

Brill,

2014

B 5800 D38 2014

Tirosh-Samuelson, Hava, 1950- editor of compilation.

David Novak :natural law and revealed Torah /

Brill,

2014

BD 431 A98 2014

אזולאי, שמעון

קץ האושר :פילוסופיה ומשמעות החיים /

אסטרולוג,

2014

JQ 1825 I8B422 2014

בן נון, חמי, 1952-

מרי אזרחי /

רסלינג,

2014

DS 126.6 D35B26 2014

בר און, מרדכי, 1928-

משה דיין :קורות חייו 1981-1915 /

עם עובד,

תשע"ד 2014.

PJ 5055.17 E538S4 2014

ברג, יונתן, 1981-

שעות ליד העולם /

קשב לשירה,

תשע"ד 2014.

BS 580 M6G65 2014

גודמן, מיכה

הנאום האחרון של משה /

דביר,

תשע"ד 2014.

BS 1515.4 G85 2013

גורביץ, זלי, 1949-

קול דדים :על לשון האהבה של שיר השירים /

בבל,

תשע"ג 2013.

PJ 5034.2 D38 2013

דר, יעל, 1958-

קנון בכמה קולות :ספרות הילדים של תנועת הפועלים 1950-1930 /

יד יצחק בן-צבי,

תשע"ד 2013.

PJ 5054 Z43Z46 2014

זלדה, 1914-1984

צפור אחוזת קסם :כתבים וציורים /

עמותת זלדה ויצירתה,

תשע"ד 2014

PJ 5012 G38Y4 2013

ימיני, בת-ציון

אדמה אדמתי, ארצי ארצי :לשון ומגדר בשירה העברית המודרנית /

רסלינג,

2013

ML 345 I8M98 2014

כ"ץ, גדעון. עורך

מוזיקה בישראל /

מכון בן-גוריון לחקר ישראל והציונות, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

תשע"ד 2014

BM 520.6 M4 2014

מלמד, אברהם, 1944-

דת: מחוק לאמונה :קורותיו של מינוח מכונן /

הקיבוץ המאוחד,

תשע"ד 2014

PJ 6074 M37 2013

מרעי, עבד אלרחמן

ואללה בסדר :דיוקן לשוני של הערבים בישראל /

כתר,

2013

PJ 5055.4 A35Z46 2014

סבתו, חיים, 1952-

בשפריר חביון /

ספרי עליית הגג

2014

BM 500.5 C33 2014

קלדרון, רות, 1961-

אלפא ביתא תלמודי :אוסף פרטי /

ידיעות אחרונות.

 

BS 579 M65K35 2014

קרא-איונוב קניאל, רות, 1979-

קדשות וקדושות :אמהות המשיח במיתוס היהודי /

הקיבוץ המאוחד,

תשע"ד 2014.

PJ 5055.39 E23M4 2014

רכניצר, חיים אוטו, 1963-

משירי הגלות השלישית /

כרמל,

תשע"ד 2014.

BM 670 P5S49 2014

שמואל בן הושענא, פיטן

יוצרות רבי שמואל השלישי :מראשי ההנהגה בירושלים במאה העשירית /

יד יצחק בן-צבי,

תשע"ד 2014.

PJ 5052 G6Z8 2014

שמיר, זיוה, 1946

הכל בגלל קוצו של יוד / :על שיר אחד של יל"ג בראי היצירה העברית /

הוצאת ספרא :

2014